Hier wordt meer specialistisch gewerkt dan bij bijles. Bijvoorbeeld als er een leerstoornis is vastgesteld zoals dyslexie of dyscalculie. Dat is dan gebeurd via een onderzoek. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het begeleidingsplan. Dat is ook nodig, omdat bijvoorbeeld dyslexie zich in allerlei verschillende vormen voordoet. De aanbevelingen in het onderzoek geven dan aan, waarop de begeleiding moet inspelen. Het kan ook zijn, dat een probleem zich in eerste instantie voordoet als “even iets niet goed begrepen”. Tijdens het begeleidingstraject blijken zich dan toch bijzonderheden voor te doen. Zo kan een klein rekenprobleem uiteindelijk toch wijzen op dyscalculie. En wat zwakker begrijpend lezen verwijst uiteindelijk naar een taalstoornis. Ook in deze situaties kan een onderzoek duidelijkheid geven. Dit wil echter niet zeggen dat in alle situaties onderzoek moet worden gedaan.

Als het kinderen en jongeren betreft, wordt altijd overlegd met de school. Het is heel belangrijk dat school en begeleiding goed afgestemd zijn op elkaar. Pas dan is er een optimaal resultaat. Het is belangrijk dat bij dit overleg (een van) de ouders aanwezig zijn. Dan wordt een begeleidingsplan opgesteld, dat gegeven wordt aan ouders, eventueel de cliënt en de school. Zo weten alle betrokken wat er is afgesproken. Dat is ook nodig bij het evaluatiegesprek. Remedial teaching kan niet iets opleveren, zonder oefenwerk voor thuis. Dit oefenwerk kan meestal zelfstandig worden gemaakt. Dat is van belang, om te controleren of uitleg echt begrepen is.

Bij alles wat we hier doen, zijn een paar zaken van belang. Allereerst staat hier de persoon centraal. Die zoekt zijn weg in het leren en komt voor uitdagingen te staan, ook wat de persoon betreft. De ene persoon is meer gemotiveerd dan de ander.

Weinig motivatie kan een groot struikelblok bij het leren zijn. In dat geval richten we ons op de motivatie en minder op de leerstof. Op de tweede plaats wordt met alle betrokkenen goed contact gehouden, specifiek met de cliënt en eventueel de ouders. Als er vraagtekens komen gedurende het traject, dan worden ze vrij snel besproken. Bijvoorbeeld: “moet er een onderzoek komen,” of “is dit het probleem wel”. Het is in het belang van de cliënt dat de hulp zinvol is en gericht is op het probleem.© 2020 - Wings O & O - Alle rechten voorbehouden - Cookies - Privacy verklaring