In mijn praktijk werk ik ook met mensen op het gebied van onderwijs en leren. Daarbij maak ik natuurlijk gebruik van mijn bijna 25 jaar onderwijservaring. Ik heb gewerkt in het reguliere basisonderwijs en het merendeel van de jaren in het speciaal basisonderwijs. Wie aan onderwijs denkt, heeft vooral kinderen voor ogen. Toch is dat niet altijd zo. Het kan bijvoorbeeld voor een nieuwe baan nodig zijn via bijles de spelling nog eens te herhalen zodat verslagen voor de leidinggevende er veel beter uit gaan zien. De spellingcontrole op de computer lost immers niet alles op!

We beginnen hier altijd met een kosteloos, informatief gesprek. Het is vrijblijvend. De cliënt, klein of groot en eventueel de ouders kunnen zo een indruk van de praktijk vormen. Ik kijk of het aanbod van de praktijk past bij de vraag van de cliënt. Wat heeft de cliënt nodig en is dit aanbod genoeg?

Op het terrein van leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie is intensievere hulp nodig in de vorm van remedial teaching. In de praktijk is een grote hoeveelheid materialen beschikbaar, waarmee wordt gewerkt. Niettemin is het ook belangrijk dat schoolwerk wordt meegebracht, zodat uitleg past bij wat er op school gebeurt. Daarbij is overleg met school en leerkracht belangrijk.

Remedial teaching
Meer informatie
© 2020 - Wings O & O - Alle rechten voorbehouden - Cookies - Privacy verklaring